prevnext

Taxaties Woningen

Onze gecertificeerde taxateur verzorgt alle taxaties voor woningen voor diverse soorten van doeleinden.

Dit kan betrekking hebben op;

  • Een hypothecaire geldlening of wijziging van uw bestaande hypotheek.
  • Een boedelscheiding
  • Een aankoop- of verkoopbeslissing van een woning.
  • Het beoordelen van de WOZ beschikking en het maken van een taxatie voor
    een bezwaar- of beroepsprocedure.
  • Een fiscale aangelegenheid, zoals successie (bij vererving).

 

De procedure voor een taxatie is als volgt:

Eerst vindt er een opname plaats van de woning, hierbij worden foto’s gemaakt en de woning wordt ingemeten. Na deze opname wordt er een kadastrale check gemaakt, incl. de eigendomssituatie. Als deze zaken zijn afgerond vindt er een marktonderzoek plaats ter vaststelling van de marktwaarde, verder kan er aanvullende informatie aangaande het object nodig zijn, zoals bodemgesteldheid en bestemming. Ter afronding wordt dit alles verwoord in een taxatierapport. Dit taxatierapport wordt vervolgens ter validatie aangeboden bij een validatie-instituut en afgerond. Taxatierapporten zonder validatie zijn uiteraard ook mogelijk.

Onze taxatierapporten voldoen aan de richtlijnen van Nationale Hypotheek Garantie en worden door alle geldverstrekkers geaccepteerd.

 

Wij zijn aangesloten bij de het validatie-institutuut van Nederland, zijnde het  NWWI.

 

Verder zijn wij;

VBO-makelaar en NRVT-gecertificeerd.